Đính chính lại tên và năm sinh trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tôi nhờ người khác làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau này tôi mới phát hiện tên và năm sinh trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai so với Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu. Giấy khai Sinh của tôi đã mất từ lâu. Xin hỏi, tôi có thể đính chính lại thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không?

Nguyễn Thanh

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh như sau:

Những trường hợp nào được đính chính Giấy chứng nhận?

Theo  quy định về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sỡ hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (gọi chung là Giấy chứng nhận) tại Khoản 1, Điều 6 Luật Đất đai 2013 thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót đối với các trường hợp sau:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Như vậy, trường hợp của bạn sai sót thông tin về tên gọi và năm sinh so với chứng minh thư và sổ hộ khẩu nên được phép đính chính lại Giấy chứng nhận.

so dontrl e203
Có thể đính chính lại tên và năm sinh trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp:

Theo Khoản 1, Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tiến hành nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trong trường hợp sai sót phát sinh do lỗi của người sử dụng đất, của chủ tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có cần gửi đơn đề nghị đính chính.

Ngoài ra, theo Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014, khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

a) Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Do đó, khi phát hiện phần tên và năm sinh có sai sót, bạn có thể làm gửi đề nghị đính chính cùng với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ chứng minh thông tin sai lệch (trong trường hợp của bạn bị sai tên thì cần nộp Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu) lên Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện. Khi đó, Văn phòng Đăng ký đất đai có nhiệm vụ kiểm tra, làm biên bản kết luận về nội dung, nguyên nhân sai sót, sau đó lập hồ sơ trình lên cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có sai sót. Cùng với đó, nội dung sai sót cũng phải được chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo Moj.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *