Có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khi mua đất bằng giấy viết tay?

Gia đình tôi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất 208m2 từ tháng 4/2014 bằng giấy tờ viết tay và có người làm chứng. Trước đây, mảnh đất được cơ quan làm việc cấp cho chủ cũ, này được bàn giao về địa phương quản lý. Hàng năm tôi vẫn đóng đầy đủ phí sử dụng đất và hiện tại, mảnh đất không vướng tranh chấp. Sắp tới, địa phương sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Vậy xin hỏi, địa phương có cấp GCNQSDĐ cho gia đình tôi không và cần đóng các khoản phí gì?

Mai Quyên

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn Mai Quyên như sau:

Địa phương có cấp GCNQSDĐ cho gia đình bạn không?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai như sau: 

“2. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện theo trình tự như sau:

a) Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có;

b) Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải chi trả chi phí đăng tin.

c) Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền.

Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.”

untitled b7ed
Có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khi mua đất bằng giấy viết tay?

Như vậy, trường hợp của gia đình bạn Mai Quyên có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu bạn tiến hành thực hiện theo các bước hướng dẫn như trên.

Gia đình bạn cần thực hiện các nghĩa vụ tài hình như sau:

– Nộp thuế thu nhập cá nhân (đây là nghĩa vụ của bên chuyển nhượng nhưng nếu các bên thỏa thuận rằng bên nhận chuyển nhượng đóng thuế thì bên nhận chuyển nhượng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ này).

– Lệ phí trước bạ (đây là nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng).

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất.

– Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính và chi phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

Theo Moj.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *