Author Archives: Khăn lau hạ sốt

Thiếu kẽm làm chậm quá trình dậy thì ở b.é t.rai

ThS. BS. Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết, theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng, tỷ lệ thiếu kẽm ở t.rẻ e.m dưới 5 t.uổi đã giảm từ 81,5% (năm 2010) xuống 69,4% (năm 2015) và hiện nay là 58%. Thiếu kẽm […]