Author Archives: goctonghop24h.edu.vn

Chuyên gia lưu ý về chế độ ăn cho người bệnh ung thư tuyến giáp

Ngoài việc điều trị bằng y học thì việc chăm sóc dinh dưỡng cũng rất cần thiết đối với những bệnh nhân ung thư tuyến giáp để củng cố chức năng tuyến giáp bằng các loại thực phẩm. Ung thư tuyến giáp (K giáp) là bệnh xảy ra khi có sự phát triển bất thường […]