Author Archives: cuakinhvietphong.com

Thận có vấn đề, khi đi tiểu tiện sẽ có 4 biểu hiện bất thường, nếu không có cái nào thì chứng tỏ thận vẫn rất khỏe mạnh

Thận không tốt sẽ ảnh hưởng đến t.uổi thọ của con người. Khi nhận thấy việc đi tiểu tiện của mình có 4 biểu hiện này thì cần chú ý bồi bổ sức khỏe của thận ngay. Y học phương Đông tin rằng thận là nền tảng của sự sống, nếu nó không tốt sẽ […]