Author Archives: gockienthuc.edu.vn

Hiểu đúng về thực phẩm hữu cơ

Thực phẩm hữu cơ rất tốt cho sức khỏe bởi không sử dụng hóa chất vô cơ, không làm hại đến môi trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nếu chỉ sử dụng thực phẩm hữu cơ thì chưa chắc đã tốt. Thực phẩm hữu cơ giàu dinh dưỡng hơn? Trong nhiều diễn đàn thảo […]