Author Archives: blogtrehoada.edu.vn

Có cần thiết loại bỏ các món từ trứng và gia cầm để phòng bệnh cúm A(H5N1) không?

Trước những thông tin lo ngại về dịch cúm A (H5N1), nhiều người lập tức dừng ăn trứng và thịt gia cầm, điều này có cần thiết không và đã đủ để phòng ngừa cúm gia cầm lây sang người chưa? Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế: Bệnh cúm A( H5N1) trên […]